Değerli Bilim İnsanları,

Kırşehir, 1071 Malazgirt Zaferi sonrasında Anadolu’da Türklerin yaşadığı şehirlerden biridir.  Doğu–Batı, Kuzey-Güney yönlerinden bakıldığında Anadolu’nun tam ortasında bulunmaktadır. İster tarihî yönden ister kültürel yönlerden veya bu coğrafyada yetişmiş tarihî şahsiyetler açısından incelenmeye değer bir yerleşim yeridir. 

Bu öneme binaen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü olarak 17-19 KASIM 2022 tarihleri arasında Çiçekdağı kaymakamlığı ve Çiçekdağı belediyesi ile birlikte “Her Yönüyle Çiçekdağı Sempozyumu/ Every Aspect of Çiçekdağı Symposıum” düzenlemeyi planladık.  Sempozyumun amacı Çiçekdağı ilçesinin  “coğrafyası, tarihi, geçmişte ve günümüzde yaşayan kültürü (örf, adet, gelenek, görenekler), yetiştirdiği şahsiyetler, bu bölgeye yerleşmiş/ yerleştirilmiş aşiretler, Kırşehir’in Selçuklu ve Osmanlı Dönemi nüfusu ve özellikleri, arkeolojik ve antropolojik özellikleri, gelir-geçim kaynakları, turizm potansiyeli (dinî turizm ve kaplıca turizmi) ” konularını kapsayan ve çeşitli konu başlıkları çerçevesinde  Çiçekdağı ile alakalı bilim insanları tarafından Çiçekdağı ile ilgili bilgilerin ortaya çıkmasını ve kayıt altına alınmasını  sağlamaktır.

Sempozyumda sunulan bildiriler, “Her Yönüyle Çiçekdağı Sempozyumu Bildirileri” başlığı altında kitap olarak basılacaktır. Sempozyuma yapacağınız katkılardan dolayı şimdiden teşekkür eder, saygılarımızı sunarız

 

Düzenleme Kurulu Adına

Prof. Dr. Ahmet GÖKBEL

Rektör Yardımcısı

Paylaş