Boyalık mahallemizde bulunan Boyalık Çeşme’mizin yenilenme çalışması başlamıştır.